axiom computers

Projektovanje i postavljanje računarskih mreža

Kompletna usluga postavljanja računarskih mreža počevši od izbora najoptimalnijeg rešenja, projektovanja pa do finalnog testiranja.

Ukoliko imate više računara u okviru preduzeća i želite da ih povežete u jedinstvenu računarsku mrežu, AXIOM će vam ponuditi projekat koji najbolje odgovara vašoj situaciji, kao i kompletnu uslugu izvođenja radova vezana za tu računarsku mrežu:

  • kabliranja
  • izvlačenja radnih mesta i postavljanje utičnica
  • postavljanja i konfigurisanja svičeva, rutera…
  • postavljanje rek – ormana
  • Instalacija i konfiguracija servera i radnih stanica
  • konfiguracija mrežnih uređaja (štampača, diskova…)
  • podešavanje nivoa pristupa korisnika
  • postavljanje sigurnosnih sistema
  • povezivanje više mreža …

itd.

Nakon postavljanja i konfigurisanja računarske mreže, nudimo Vam mogućnost mesečnog održavanja. Detaljnije o ovoj mogućnosti možete pročitati u odeljku održavanje računara, računarskih mreža i opreme.


pc.png