axiom computers

Održavanje računara, računarskih mreža i opreme

Mesečno održavanje računarske infrastrukture štedi vaš novac i vreme, a daje sigurnost.

Sigurno želite da izbegnete situaciju da vam posao trpi zbog lošeg funkcionisanja računara i opreme.  Axiom vam predlaže jednostavno rešenje u vidu mesečnog održavanja.

Pozovite nas, i mi ćemo snimiti situaciju, predložiti optimalno rešenje za dovođenje računarskog okruženja u funkcionalnu celinu a u zavisnosti od složenosti sisitema, kao i broja računara ponudićemo Vam ugovor o mesečnom održavanju. Ugovor o mesečnom održavanju podrazumeva svakodnevnu 24-časovnu brigu o vašem računarskom sistemu, pri čemu se nikakav dodatni rad ne naplaćuje.

Cena mesečnog održavanja zavisi od broja računara i kompleksnosti sistema.

24/7 Support

 


pc.png